Monday, December 23, 2013

Dorneni de top: Cristian Cobeli

Cristi străbate oraşul pe jos sau cu bicicleta iar de fiecară dată îi surprind un surîs în colţul gurii. Un surîs care nu vine nici din superioritatea cercetătorului în ale matematicii şi nici din partea doctorului în matematică care a predat ani de zile la New York. Este surîsul unui om care a înţeles această lume, cu bunele şi relele ei, un om care-şi manifestă ortodoxismul în modul cel mai onest, cu palmele dacă este cazul, cum a fost la construcţia catedralei, sau inspirîndu-şi copiii la Clubul Copiilor, iniţiindu-i în jocul de Go. (Dorneni de top: Cristian Cobeli - Monitorul de Dorna - Mihai CIOATĂ, 8 Mai 2009)